Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ogrodexmilicz.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.OgrodexMilicz.pl jest prowadzony przez firmę:

Ogrodex Rafał Iwanicki
56-300 Tworzymirki Górne 3, powiat Milicz
NIP: 916-117-50-63
Regon: 020674208

3. Adres do korespondencji i siedziba sklepu : 

Ogrodex 
Sulmierzycka 21
56-300 Wszewilki

e-mail: sklep@ogrodexmilicz.pl

 
4. Zakup w sklepie internetowym www.OgrodexMilicz.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Ogrodex zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Ogrodex zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.OgrodexMilicz.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma Ogrodex wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.

Aby otrzymać fakturę VAT:

a) Należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

b) Podmiot musi być zweryfikowany jako czynny podatnik VAT. 

Zgodnie ze wspomnianymi przepisami uznaje się, że faktury powinny zawierać, między innymi, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej. Wspomnianym numerem jest w przypadku polskich podatników NIP. Uznać przy tym należy, że podawanie NIPu na fakturze jest konieczne tylko w przypadkach, gdy nabywca jest zidentyfikowany dla podatku VAT w Polsce (jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony) i nabywając towary lub usługi działa w charakterze takiego podatnika.

Jeżeli natomiast rozliczenie dokonywane jest z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie musi ona posiadać numeru NIP. Nie ma również obowiązku podawania numeru PESEL. Wówczas wystawienie faktury bez numeru NIP będzie prawidłowe, jeżeli zostaną zawarte inne informacje, jak dane osobowe oraz adres, które pozwolą na identyfikację nabywcy. 

13. Jeśli na zdjęciu artykułu widnieje logo producenta, oznacza to, że część jest oryginalna.

14. Na artykuły gotowe, typu kosiarki, rabaty nie obowiązują. Podana cena jest ceną sztywną. W przypadku użycia jakiegokolwiek kodu rabatowego, nie będzie on brany pod uwagę przy realizacji zamówienia.

III. Procedura zwrotu towaru

15. Zgodnie z Ustawą  Klient może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy, rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym www.ogrodexmilicz.pl

16. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, a także musi posiadać oryginalne opakowanie.

17. Klient dokonując zwrotu winien przysłać do nas w ciągu 14 dni towar oraz formularz odstąpienia od umowy na odległość.

18. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

19. Towar musi być zapakowany w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport.

20. Na przesyłce powinien być napis „ZWROT”    

21.. Zwroty należy kierować na adres

22. Towar na nasze indywidualne zamówienie - nie podlega zwrotowi.              

23. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu(paragon, nr. faktury) dane i nr. konta bankowego w celu zwrotu kosztów za towar

24 . Po dotarciu przesyłki do magazynu sklepu Klient w terminie 7 dni roboczych otrzyma zwrotu za towar, w przepadku sprzedaży na fakturę Vat, zostanie też wysłana faktura korygująca.

25. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

26. Konsument ponosi bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru do przedsiębiorcy.